dizajn

  • Okrem všetkého vymenovaného sa venujeme aj návrhom a dizajnu výstavných ( EXPO ) stánkov s čím je spojená aj určitá kampaň, tvorba reklamných predmetov, etikety a pod.
  • Grafika pre web
  • Dizajn
  • Grafické spracovanie CV
  • Iné