Branding & Firemná Identita‎

CORPORATE IDENTITY / FIREMNÁ IDENTITA

Pri tvorbe firemné identity tvoríme okrem logá aj vizuál celej firmy, ako napr. vizitky, hlavičkový papier, pečiatky, firemnú typografiu, reklamné predmety...

Súčasťou Corporate identity je aj tvorba dizajn manuálu, ktorý je spoločné s logom základom firemnej identity. Obsahuje definície jeho jednotlivých časti napr. podobu loga a jeho verzii, výber fontu, špecifikácia farebnej schémy,... Súčasťou dizajn manuálu by mali byť aj pravidla a odporúčania ako s týmito časťami zaobchádzať ( napr. určenie minimálnej vzdialenosti logá od ďalších objektov a pod.)

ukážka FI ktorá bola vytvorená pre spoločnosť Baucorp s.r.o.

vizitky

Logo


FI- Tlačoviny


design web stránky


Dizajn manuál


cover FB


FB stránka


social media grafiky